Tên của bạn:
Ngày sinh:
Giới tính:
Địa chỉ Email (bắt buộc):
Điện thoại di động:
Điện thoại bàn:
Loại hình cư trú:
Địa chỉ thường trú:
Số chứng minh nhân dân:
Địa chỉ cư trú hiện nay:
Thời gian bắt đầu cư trú:
Loại hình công việc:
Đang làm việc tại:
Thu nhập hàng tháng:
Hình thức trả lương:
Địa chỉ nơi làm việc:
Từng nộp hồ sơ vay:
Thời gian làm việc:
Có thẻ tín dụng:
Nhu cầu vay:
Bảo hiểm nhân thọ > 1 năm:

Prudential Vietnam Finance Company Ltd.,

Office: 12A/F, Pico Building, 20 Cong Hoa street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel:        (84.8) 6289 6666  –  Ext: 6046

Fax:  (84.8) 39 481 058

Mobile:  0937387989

Email: minhson.prufc@gmail.com

Website: http://vaytien30s.com/